Oszczędzanie w PPK to inwestycja

Oszczędzanie w PPK to inwestycja, w której do kwot odkładanych przez pracownika dokładają również kwoty pracodawcy i budżet państwa. Jeśli pracownicy stoją jeszcze przed wyborem przystąpić czy zrezygnować z udziału w PPK, to polecamy skorzystać z kalkulatora, który jest dostępny na stronach portalu MojePPK.pl. Dzięki kalkulatorowi możemy policzyć, jakie oszczędności da nam przystąpienie do PPK. Kalkulator jest anonimowy. Od tego jaką formę wypłaty swoich oszczędności wybierze pracownik zależy to, ile pieniędzy będzie otrzymywał z PPK. Jest kilka możliwości wyboru. Można jednorazowo wypłacić z PPK 25% zgromadzonego kapitału, pozostałą część rozłożyć na 10 lat. Przy tym wariancie unika się wypłaty podatku. Inna możliwość to jednorazowa wypłata 25% oszczędności przy rozłożeniu pozostałej kwoty na 20, 30 i 40 lat.  Kapitał oczekujący na wypłatę ratalną będzie cały czas pracował i rósł.  Jeśli właściciel kapitału zgromadzonego w PPK umrze przed terminem wypłaty całej zgromadzonej kwoty, to pozostałą część odziedziczą jego spadkobiercy. Można również całość oszczędności rozłożyć na raty, na 10, 15, 20, czy 30 lat. Można również wypłacić od  razu całość zgromadzonych środków. Jednak w tym przypadku będziemy zobowiązani do  odprowadzenia podatku.