Podpisanie Umowy o Prowadzenie PPK

W dniu 08 listopada 2019 r. Zarząd PKP CARGO SERVICE sp. z o.o. podpisał Umowę o  prowadzenie Pracowniczego Planu Kapitałowego przez PPK inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, który będzie prowadził plan kapitałowy dla osób zatrudnionych w Spółce, będących uczestnikami PPK, jak również dla innych osób, które są uczestnikami PPK, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.