Podpisanie Umowy o Zarządzanie PPK

W dniu 25 października 2019 r. Zarząd PKP CARGO SERVICE sp. z o.o. podpisał Umowę wraz z Aneksem Nr 1 o Zarządzanie Pracowniczym Planem Kapitałowym przez PPK inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzany przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA.

Do dnia 12 listopada 2019 r. zostanie podpisana umowa o prowadzenie PPK w naszej Spółce.