Co warto wiedzieć o PPK

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 04 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U.2018 poz.2215, z późn. zm.), w załączeniu przesyłam Poradnik skierowany do Pracowników zawierający szereg informacji dotyczących programu długoterminowego oszczędzania na cele emerytalne (PPK).

Program jest tworzony i współfinansowany zarówno przez Pracodawców, Pracowników, jak również przez Państwo.

Nasza Spółka została objęta zakresem działania w/w Ustawy od dnia 01 lipca 2019 r., natomiast podpisanie umowy z wybraną przez komisję przetargową, działającą w ramach Grupy PKP, instytucją finansową, nastąpi w dniu 12 listopada 2019 r. i od tego czasu będą naliczane składki na pracownicze plany kapitałowe (PPK).

Bardzo proszę o zapoznanie się z załączonym Poradnikiem oraz ulotką. Pracownicy Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Warszawie i w Katowicach zbiorą od Państwa zbiorcze oświadczenia o zapoznaniu się z Poradnikiem.

O dalszych pracach dotyczących pracowniczych planów kapitałowych prowadzonych w Spółce będę Państwa informować na bieżąco.

W celu zapoznania się z tematem pracowniczych planów kapitałowych można również skorzystać z portalu www.mojeppk.pl